WIEWATWAAR?


Kunt u nadere informatie verstrekken over onderstaande afbeeldingen? Reacties graag naar evnbureau@ziggo.nl

bord01 em bord02 em

Beide afgebeelde borden hebben een diameter van 40 cm en zijn niet geglazuurd. De afbeelding op het linker bord is van de Delpratsingel, Breda; het bord rechts toont Jachthuis Liesbosch, Princenhage. Vermoedelijk zijn in deze serie ook borden met een andere Bredase voorstelling gemaakt. Graag willen wij weten of er meer borden in deze serie zijn en bij welke gelegenheid de borden geschilderd zijn. Met dank aan dhr. Eddy Maanders, 'Breda verzamelaar’.


sierbord01 sierbord02

Twee sierborden, elk met een diameter van 23,5 cm. De afbeeldingen zijn afkomstig van de hieronder beschreven penning. Er staat niets op de achterkant van de borden. Wanneer, door welke firma, en naar aanleiding waarvan zijn deze borden gemaakt?

De volgende tekst is afkomstig van Thuis in Brabant; penning ligt in het Noord Brabants Museum.

Op de Vrede van Breda (1667)

Voorzijde: binnen een rand een gezicht op de stad, met daarboven gevleugelde putti met de wapens van de betrokken landen: Frankrijk, Engeland, Zweden, Denemarken en de Nederlanden. Omschrift: NULLA SALUS BELLO, PACEM TE POSCIMUS OMNES, in de afsnede: BREDA/Den 7 sept. 1667/G. POOL
Keerzijde: binnen een rand Neptunus op een door paarden getrokken strijdwagen, op de achtergrond een oorlogsvloot. Omschrift: SIC CUNCTUS PELAGI CECIDIT FRAGOR*
Vertaling omschriften:
Voorzijde: In de oorlog is geen heil, wij allen smeken U om de vrede
Keerzijde: Aldus is het zeegedruis geëindigd
Vervaardiger: Jurriaen Pool I, datering: 1667
Soort object: historische penning, afmetingen: hoogte: 0,35 cm, diameter: 5,2 cm
Materiaal: zilver, techniek: geslagen


E.e.a. is ook terug te vinden in “Beschrijving der Stadt en Lande van Breda” door Thomas Ernst van Goor pagina’s 191 en 192