VERDWENEN STADSBEELDEN

EEN VIRTUELE RONDWANDELING DOOR BREDA'S VERLEDEN

Presentatie: Guus Welten

Datum: dinsdag 17 november 2015

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Locatie: Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda.

De vernieuwingsdrang in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw bracht met zich mee dat veel gebouwen, soms na jaren leegstand en verkrotting, gesloopt werden. Uiteraard is een stad voortdurend in ontwikkeling en zullen altijd bouwwerken vervangen worden. Breda had voor de Tweede Wereldoorlog een aantrekkelijke mix aan bouwstijlen. Het bouwkundig erfgoed van Breda is betrekkelijk ongeschonden die oorlog doorgekomen maar door de grootschalige vernieuwbouw in de naoorlogse jaren is veel van waarde alsnog verdwenen.

Met name de kop van de Boschstraat, de Vlaszakoude vest en omgeving, Ginnekenstraat, Prinsenkade en het daar achterliggende gebied Leuvenaarstraat/Middellaan is in de jaren '50, '60 en '70 van de vorige eeuw zeer ingrijpend veranderd. Ook veel beeldbepalende gebouwen zoals kerken, molens en fabrieken zijn uit het stadsbeeld verdwenen. Aan herbestemming dacht men nog niet. Ook de N.V. Stadsherstel, die sinds 1995 panden opknapt en her-bestemt, was er nog niet. De aanleg van een brede ringweg rond en door de binnenstad van Breda (zelfs Begijnhof en Valkenberg werden bedreigd) en een ingrijpende stadsvernieuwingsdrift hadden prioriteit bij het toenmalige stadsbestuur en daartoe werden destijds veel panden opgekocht of onteigend.

Oude Mannenhuis
Dat we alert moeten zijn op roekeloos gedrag met het bouwkundig erfgoed blijkt uit de sloop in 2005 van de achterbouw inclusief binnenplaats van het voormalig Oude Mannenhuis, later De Beyerd, aan de Boschstraat. De binnenplaats, zorgvuldig vormgegeven in 1934 door restauratiearchitect Jan Stuyt, is verworden tot een steriele karakterloze 'luchtplaats' van glas en aluminium. Het sterk verwaarloosde pand Veemarktstraat 58, gesloopt in 2012 en waarvan begin 2015 slechts de fundering resteert, is ruim veertig jaar in het bezit geweest van de Gemeente Breda. Het is 't laatste pand uit een hele reeks, aangekocht in de jaren '50, '60 en '70, dat door verwaarlozing op deze wijze uit het stadsbeeld is verdwenen.

Historisch beeldmateriaal
De gebeurtenissen rond laatstgenoemde panden waren aanleiding voor het samenstellen van een fotoboek. Voor de Bredase heemkundekring is het verdwijnen van veel stadsbeelden de reden voor het organiseren van een presentatie met veel historisch beeldmateriaal. Tijdens de virtuele rondwandeling zullen tientallen (deels) verdwenen Bredase stadsbeelden, die de Bredanaar ongetwijfeld herkent, de revue passeren. Het belooft een avond vol weemoed en mooie herinneringen te worden.