WERKGROEP MONUMENTEN en ARCHEOLOGIE

De werkgroep bestaat thans uit de volgende leden: Albert Lambers (vz), Wim van Dongen, Marie Thérèse Geerts, Ben Jansen, Cees Kleij, Kees van Oosterhout en Frans Withagen.

Deze werkgroep komt regelmatig bijeen en bespreekt de monumenten waarmee de gemeente zich bezighoudt. De werkgroep kan daarover in contact treden met de gemeente (wethouder en/of afdeling erfgoed)

Verder houdt de werkgroep contact met andere verenigingen die op dit gebied bezig zijn.

Bij de leden van de erfgoedvereniging is natuurlijk veel kennis aanwezig van de monumenten in Breda. De werkgroep stelt het zeer op prijs als andere leden van de erfgoedvereniging meedenken en eventueel melding maken van zaken die op dit gebied spelen. Het e-mail adres van de voorzitter is: a.lambers@kpnplanet.nl

Op deze plaats zal de werkgroep regelmatig verslag doen van de activiteiten.


grote_olv_kerk


hartkerk01 hartkerk03

Achtentwintig jaar geleden werd de Heilig Hart-kerk aan de eredienst onttrokken. Begin april 2019 is eindelijk begonnen met de restauratie van de kerk en pastorie aan de Baronielaan, later gevolgd door de bouw van 32 luxe appartementen. Wat de bestemming van de kerk wordt, is nog onbekend. In BN/De Stem werd gesuggereerd om er woningen in te maken. De vraag is of dat kan zonder het rijksmonument aan te tasten, bijvoorbeeld door meer ramen te plaatsen.
Een van onze leden suggereerde om eens te kijken naar de Petruskerk in Vught waar een bibliotheek, wereldwinkel, bedrijven en horeca zijn gevestigd. Een identieke situatie. Dit gebouw barst nu van alles wat goed en mooi is, aldus een recensie.  Een idee voor Breda?

hartkerk02

mark01 mark02

Bij  de Klokkenberg is, na enige discussie over wel of niet autoverkeer, een brug over de Mark geplaatst.

Het paaltje maakt nu een eind aan deze discussie.

nw_haagdk01
nw_haagdk02

Tijdens een schouw op 1 april 2019 met onze werkgroep Monumenten hebben we de Nieuwe Haagdijk onder de loep genomen. De straat is op een goede manier heringericht. Kortgeleden is de Haagbrug gerenoveerd en zijn de bijzondere vier beeldhouwwerken weer teruggeplaatst.
Er werden opvallend veel vergunningen aangevraagd voor opsplitsing in- of legalisatie van appartementen. Bewoning boven de winkels is prima en kan gemakkelijk worden gerealiseerd, mede doordat veel winkels voorzien zijn van een aparte entree naar de bovenverdieping. Hiervoor een groot compliment aan de gemeente Breda.
Over het algemeen zien de gevels er goed uit. De winkelpuien zijn zeer verschillend van kwaliteit. Hier zou beter op gelet kunnen worden. Opvallende leegstand is bij no. 1 waar A. J. Verhagen ooit fijne vleeschwaren verkocht. Met name de begane grond staat al vele jaren te verloederen.Verder staat op de hoek bij de brug (no. 46) biljartcentrum Michielsen/café Vroeger leeg. Hier komen wooneenheden. Hopelijk wordt het karakter van dit hoekpand hierdoor niet aangetast.


grand_theatre01 grand_theatre02

Na drie jaar sluit de Grand Theatre Boekhandel aan het Van Coothplein. Eigenaar van het pand, Aad Ouborg biedt nu het pand te huur of te koop aan. Hij geeft aan dat er al drie gegadigden zijn. Journalist Paul Verlinden suggereert dat de Kunsthal, waarvoor de gemeente al  1 miljoen euro heeft klaarliggen, hier maar moet komen.


nw_ginnekenstr01 nw_ginnekenstr03 nw_ginnekenstr02

nw_ginnekenstr04De werkgroep Monumenten heeft op 3 december 2018 een werkbezoek gebracht aan de Nieuwe Ginnekenstraat. Dit naar aanleiding van:
- Diverse aanvragen voor legalisatie appartementen (nrs. 2, 11-13, 27, 29, 35 en 45)
- Aanvragen voor wijziging winkelpuien (nrs. 5, 18, 36, 39)
- Signalen over toenemende leegstand

Door dit werkbezoek zijn onze bestaande zorgen over deze straat alleen maar toegenomen.

Ons uitgangspunt was het verhaal  over het plan Van Gendt en speciaal de Nieuwe Ginnekenstraat. Wij lezen daar onder andere:
Een van de meest opvallende kenmerken van het Plan-Van Gendt is de consequente breedte van de straten. Van Gendt heeft boulevards aangelegd van dertig meter breed: de Willemstraat, Sophiastraat, Nieuwe Boschstraat, Nieuwe Ginnekenstraat, Nieuwe Haagdijk en andere. Deze boulevards waren voorzien van een dubbele rij bomen op een verhoogd middenpad. Dit stelsel van boulevards werd aangevuld met straten van zestien meter breed. Deze breedte was nog ruim voldoende voor twee rijen bomen aan de zijkant. Door middel van servituten bedong het Rijk dat de gevels van de panden aan de belangrijkste straten een hoogte zouden krijgen van minimaal acht meter. Deze kenmerken zorgen voor het typische Bredase boulevardprofiel. Het definitieve ontwerp van Van Gendt dateert van 7 april 1875.

Ligging
Dat de Nieuwe Ginnekenstraat niet in het verlengde van de Ginnekenstraat ligt, is historisch verklaarbaar. De verbinding vanuit de binnenstad naar de Wilhelminastraat, zeker wanneer de herinrichting voltooid is een aantrekkelijke winkelstraat, is daardoor lastig.
Wanneer de Nieuwe Ginnekenstraat niet aantrekkelijk genoeg is, zelfs een probleem.

Leegstand
Aan de oneven kant (1 t/m 49) staan in ieder geval de nrs. 3, 5, 9, 11 en 41 leeg, aan de even kant (2 t/m 38) 18, 30 en 32 (binnenkort), en 36.
Verder ook de twee kiosken op het middengedeelte.

Winkelpuien en reclame
Vanaf de eerst verdieping valt nog veel te ontdekken van de oorspronkelijke luxe uitstraling en ook op de begane grond  is nog een aantal fraaie gevels (nrs. 30, 32, 34 b.v.). Deze elementen moeten zeker gehandhaafd blijven.

Wat betreft de aanvragen voor vergunning aanpassing winkelpui zal de gemeente nadrukkelijk kwaliteitseisen moeten stellen, ook aan de reclame op de gevels die vaak geen recht doet aan het oorspronkelijk karakter van de straat.

erfgoedkrt_bda kurzus_bredaos
8 september 2018, Monumentendag. Presentatie concept Erfgoedkaart Breda door wethouder mw. Marianne de Bie Werkgroep Monumenten besteedt ook aandacht aan immaterieel erfgoed. Zondag 4 november 2018: Laatste les van de 'Kurzus Bredaos'

huis_wijngaerde annastraat_5
Wanneer je door Breda loopt, zeker als lid van de Werkgroep Monumenten, is er altijd wel iets dat de aandacht trekt.
Soms negatief, zoals de gevelsteen van het Huis Wijngaerde, Catharinastraat 9, waar de verf van af bladdert. Soms positief, zoals het pand rechts: Sint Annastraat 5, dat net gerestaureerd is.