WERKGROEP MONUMENTEN

Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau is niet meer weg te denken voor het behoud van het cultureel erfgoed in Breda. Behoud van cultureel-historisch erfgoed, de eigen identiteit en het behoud van markante punten met eigen herkenbaarheid zijn onze speerpunten. Herbestemming (duurzaamheid) staat hoog in ons vaandel. De tijd van grootschalig bouwen is voorbij. De nieuwe denk- en werkwijze (zie b.v. Gasthuyspoort) betekent een trendbreuk. Cultuurhistorisch erfgoed in winkelstraten moet gehandhaafd blijven. Leden van deze erfgoedvereniging mogen en kunnen ook meedenken en zaken aandragen. Deze inbreng is van groot belang voor de voeding van de Werkgroep Monumenten.

De werkgroep MONUMENTEN van Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau, geformeerd eind 2009, bestaat thans uit de volgende leden: Albert Lambers (vz), Wim van Dongen, Marie Thérèse Geerts, Cees Kleij, Kees van Oosterhout en Frans Withagen.

toren michaelkerk hhartkerk02
Toren Michaelkerk
De vrijstaande toren van de Michaelkerk heeft als kerktoren geen functie meer. Dit object in het Brabantpark, diameter 6,5 m, is thans gemeentelijk monument en staat te koop voor E 50 000,-.
H. Hartkerk Baronielaan/Boeimeerhof
Wijziging bestemmingsplan en financiering zijn rond. Achterschip kerk en de pastorie, gebouwd in 1901, worden gerestaureerd. Naast de kerk verschijnen 39 appartementen.
klokkenberg01 klokkenberg02
De Klokkenberg
Vanaf 1 januari 2001 staat dit voormalig medisch centrum aan de Galderseweg leeg. Een Bredaas makelaarsbueau wil op korte termijn in en om De Klokkenberg gefaseerd woningbouw realiseren zodat vanaf 2018 bewoning mogelijk is. In en om dit Rijksmonument komen woonvoorzieningen voor 600 mensen waarvoor een extra fiets-/voetbrug over de Mark komt.
b&r lange stallen-01
Backer en Rueb
De voormalige bedrijfshallen van Backer en Rueb aan de Belcrumhaven zijn Rijksmonument en krijgen een herbestemming. Op het terrein van deze voormalige machinefabriek en het aanpalende gebied van de voormalige conservenfabriek Klavers-Jansen worden door een projectontwikkelaar ruim 100 woningen gerealiseerd.
Achter de Lange Stallen
De projectontwikkelaar heeft bekend gemaakt de bouw van de 19 000 vierkante meter aan extra winkelruimte op de Molsparking in het hart van Breda in de ijskast te zetten. De projectontwikkelaar zegt zich voorlopig te concentreren op de aanpak van de verouderde Houtmarkt-passage en de invulling van het ernaast gelegen KPN-gebouw.
materdei01 materdei02
Mater Dei
De plannen voor klooster en kapel worden gepresenteerd aan de omwonenden.
seeligkazerne01 seeligkazerne02
Seeligkazerne Gasthuisvelden
Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de gebiedsvisie vast voor de gebouwen.
sprundelsebaan60 h. hartkerk-01
Sprundelsebaan 60
Voor het renoveren van deze boerderij is een omgevingsvergunning afgegeven. Het object is een rijksmonument.
H. Hartkerk
Deel van de voormalige H. Hartkerk aan de Baronielaan is klaar voor de toekomst. De kerk met de pastorie zal volledig herontwikkeld worden.
faam01 faam02
De Faam
De gemeente en Astra-Faam zijn in onderhandeling omtrent het ketelhuis en het kantoor. Volgens De Faam is het ketelhuis sloopwaardig; de gemeente is het daarmee eens. Het kantoor is volgens De Faam geen gemeentelijk monument maar volgens de gemeente wel. Samen wordt ook overleg gevoerd voor een passende herbestemming.
catharinastraat87-01 kapucijnenklooster-01
Catharinastraat 87-89
Het plan om hier winkelunits en appartementen te bouwen heeft de eindstreep niet gehaald. Burgemeester en wethouders vinden het niet passen in het hoogwaardige woonmilieu dat Breda ontwikkelt.
Kapucijnenklooster
Kapel en klooster worden in fasen ontmanteld en opnieuw ingericht.
elisabethkapel grote markt 5
St. Elisabethkapel
De kapel van het Elisabethhuis, ontworpen door architect P.J. van Genk, is in 1900 in gebruik genomen. De kapel is aan de eredienst onttrokken en de ruimte wordt nu als opslagplaats gebruikt. Het fraaie bouwwerk is beeldbepalend voor Haagdijk en omstreken en mag niet verloren gaan. Door herbestemming kan de kapel behouden blijven.
Grote Markt 5
Pand is Rijksmonument. Onder een schilddak bevindt zich de wit gepleisterde lijstgevel waaraan 19e eeuws stucversieringen en consoles onder de kroonlijst. Architectuur voorgevel: eclectisch. Pand wordt verbouwd: begane grond horeca; op de verdiepingen 6 studio's. Voorgevel blijft in huidige vorm.