INHOUD 'ENGELBRECHT VAN NASSAU 2016-4', jaargang 35
december 2016 - bladzijden 133 t/m 170 - 27 afbeeldingen

evn2016-4

Van uw voorzitter - Jac. A.M. Snijders

Nieuw redactielid stelt zich voor - Ben Jansen

De overgave van Breda, nawoord - Titus van Bönninghausen

Wat wetenswaardigheden over Breda - Kees de Jong

Nieuwe straatnamen, dl 57 - Gerard Otten

Een huisje op het Begijnhof met een verhaal - Frans Roelvink en John Veerman

Nieuwe waternamen, dl 1 - Twan van de Broek

Verheven tot de eer der straatnaamborden, dl 6 - Gerard Otten

Herbegrafenis op het Begijnhof - Martin Rasenberg

Boekbespreking 'Breda Spoort' - Ben Jansen

Het Sacrament van Nyeuwervaert (Klundert) en het Bredase erfgoed

Kroniek van Breda - Kees de Jong