INHOUD 'ENGELBRECHT VAN NASSAU 2015-4', jaargang 34
december 2015 - bladzijden 121 t/m 160 - 27 afbeeldingen

evn2015-4

Van uw voorzitter a.i. - Henk Baartmans

Het kortstondige bestaan van twee familieboerderijen - Jac. A.M. Snijders

Verheven tot de eer der straatnaamborden. Straten in Breda genoemd naar personen, deel 3: Van het kroningsjaar 1898 tot de Eerste Wereldoorlog - Gerard Otten

De parochie Liesbosch en zijn ontstaansgeschiedenis, dl 2 - Piet Weterings

Nieuwe straatnamen, dl 53 - Gerard Otten

Kroniek van Breda - Kees de Jong