EXCURSIE NAAR HERENTALS(B)

Datum: zaterdag 9 mei 2015

Tijd: 08.30 - 18.45 uur

Vertreklocatie: Schoolakkerplein, Breda

De plaatsnaam van het middeleeuwse stadje Herentals wordt voor het eerst vermeld in 1150. Herentals is de historische hoofdstad van de Kempen. De eerste stichtingskern van de stad is gesitueerd rond de Sint-Waldetrudiskerk. Door de heropbloei van de handel in West-Europa ontstond in de twaalfde eeuw geleidelijk ook een nederzetting van handelaars en kooplieden aan de Nete, in het noorden van de stad. Hendrik I, hertog van Brabant stichtte in oktober 1209 de stad Herentals. In 1303 verleende Hertog Jan II de stad stadsrecht.

Herentals heeft op economisch vlak een niet onaanzienlijke positie bekleed in het hertogdom. De middeleeuwse welvaart van Herentals staat in zeer nauw verband met de bloei van de plaatselijke lakennijverheid. Tijdens de tweede helft van de 14de eeuw (periode van hoogconjunctuur) strekte zich het afzetgebied over een groot deel van Europa uit. In de 15e eeuw werden in Herentals twee nieuwe kloosters gesticht. In 1410 het Besloten Hof en in 1472 een minderbroeder klooster. Indrukwekkende merktekens van de Herentalse rijkdom uit deze glorierijke dagen zijn twee resterende stadspoorten (de Bovenpoort en de Zandpoort), waldetrudiskerkde Sint-Waldetrudiskerk (15e eeuw) en de Lakenhal (15e eeuw), die later ingericht werd als stadhuis. Herentals had als belangrijke garnizoensstad in de Kempen in de 17e en de 18e eeuw enorm veel te lijden van de krijgs¬verwikkelingen (Boerenkrijg). De nijverheden kwijnden zienderogen weg. Tijdens de 19e eeuw herstelde Herentals zich geleidelijk op economisch gebied. Enkele belangrijke middelgrote bedrijven (twee lakenfabrieken en ijzernijverheid) vestigden zich in Herentals. Ook kwam in deze periode de Herentalse schoennijverheid tot bloei die tot bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zou aanhouden. Op 1 januari 1977 werd Herentals gefuseerd met Noorderwijk en Morkhoven. Door deze fusie steeg de bevolking in Herentals van ongeveer 18.000 naar 25.000 en vergrootte de totale oppervlakte tot 4.764 hectare. Behalve de naam nam deze nieuwe administratieve entiteit ook het oude Herentalse stadswapen en stadszegel over.

Monumentaal erfgoed
De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de St. Waldetrudiskerk, het Begijnhof Herentals (gesticht in 1266) met gotische kerk (1599–1614), 17e-eeuwse huizen (Fondatiehuis, Infirmerie) en poortgebouw uit 1622. De lakenhal (ca. 1400, herbouwd in 1534, thans stadhuis) met belfort uit 1590, het boerenkrijgmonument, overblijfselen van het Besloten Hofklooster (17e eeuw) en van het St. Elisabethgasthuis (17e eeuw). Van de oude stadswallen resten nog de Zandpoort (14e eeuw, ten westen) en de Bovenpoort (1402, ten noorden).

Programma
08.30 uur Vertrek vanaf het Schoolakkerplein in Breda
09.45 uur Aankomst in Herentals met aansluitend koffie/thee
10.30 - 12.30 uur Historische stadswandeling met gidsen
12.30 - 14.00 uur Warme lunch.
14.00 - 15.00 uur Tijd voor een terrasje, te winkelen of ...
15.00 uur Vertrek naar saffraanboerderij te Morkhoven
15.20 - 17.20 uur Bezoek saffraanboerderij
17.30 uur Vertrek naar Breda, 18:45 uur Aankomst in Breda.

Aanmelding
Inschrijving geschiedt door € 45,00 per persoon over te maken op bankrekening NL41RABO0115268782 t.n.v. Heemkundekring Engelbrecht van Nassau. Elk lid mag één introducé meenemen. Het maximaal aantal deelnemers is 54; zijn er meer aanmeldingen dan krijgt u hiervan bericht en ontvangt u uw geld terug. Vermeld bij aanmelding uw naam en postcode.