HOE BEREIKT U ONS?

Secretariaat Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau
Effenseweg 43, 4838 BA Effen
telefoon: 076-521 90 31
e-mail: engelbrechtvannassau@gmail.com
bankrekening: NL41 RABO 0115 2687 82

Wij verzoeken u wijzigingen in de tenaamstelling, post-
en/of e-mailadres door te geven aan het secretariaat.

 

Redactie tijdschrift 'Engelbrecht van Nassau'
Roeselarestraat 406, 4826 JR Breda
e-mail: fhmroelvink@gmail.com

Reeds verschenen nummers van het tijdschrift
zijn leverbaar, zolang de voorraad strekt, via:
Bureau Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau
Teteringsedijk 28, 4817 MG Breda
telefoon: 076-522 44 02
e-mail: evnbureau@ziggo.nl