HOE BEREIKT U ONS?

Secretariaat Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau
Effenseweg 43, 4838 BA Effen
telefoon: 076-521 90 31
e-mail: engelbrechtvannassau@gmail.com
bankrekening: NL41 RABO 0115 2687 82
Wij verzoeken u wijzigingen in de tenaamstelling, post-
en/of e-mailadres door te geven aan het secretariaat.

Redactie tijdschrift 'Engelbrecht van Nassau'
Snellenshof 30, 4811 LN Breda
telefoon 076 - 889 23 37
e-mail: h.wessels1@upcmail.nl

Reeds verschenen nummers van het tijdschrift
zijn leverbaar, zolang de voorraad strekt, via:
Bureau Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau
Teteringsedijk 28, 4817 MG Breda
telefoon: 076-522 44 02
e-mail: evnbureau@ziggo.nl