Bestuur Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau
m.i.v. 16 april 2016

Jac. Snijders voorzitter 076-8884969 jac.snijders@casema.nl
Ton Hinten vice voorzitter 076-5224402 aeahinten@ziggo.nl
Rien Voermans secretaris 076-5219031 engelbrechtvannassau@gmail.com
Johan de Koning penningmeester 076-5146767 dekoning.johan@ziggo.nl
Willem Eeckelaar monumenten 076-5021034 willemeeckelaar@hotmail.com
Kees de Jong redactie tijdschrift 076-5657166 de.jong.c@ziggo.nl
Hans Kok algemeen bestuurslid 076-8890354 haels@ziggo.nl
Michel Panis algemeen bestuurslid 076-5659260 michelpanis52@gmail.com
Voor de statuten van de vereniging verwijzen wij u naar het secretariaat
Het beleidsplan voor de periode 2016-2020 vindt u via een klik op deze link