Bestuur Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau
m.i.v. 1 juli 2020

Jac. Snijders voorzitter 076-8884969 jac.snijders@casema.nl
Marc Cantrijn vice vz./activiteiten 06-54766754 cantrijnmarc@gmail.com
Michel Panis secretaris 06-57223100 michelpanis52@gmail.com
Herman Tijmensen penningmeester 076-5420911 penningmeesterevn@gmail.com
Kees de Jong redactie tijdschrift 076-5657166 de.jong.c@ziggo.nl
Albert Lambers monumenten 076-5656670 a.lambers@kpnplanet.nl
Voor de statuten van de vereniging verwijzen wij u naar het secretariaat