Excursie naar Oostmalle en Antwerpen (B)

Datum: zaterdag 23 april 2016

Tijd: 08.30 - 19.00 uur

Vertreklocatie: Schoolakkerplein, Breda

In het hart van Oostmalle vormt het kasteel van de graven de Renesse een opvallende blikvanger. Het kasteel kende een woelige geschiedenis. De oorspronkelijke burcht werd in de 15e eeuw gebouwd door Willem van Berchem. In 1542 werd deze burcht verwoest. Jan van Renesse bouwde enkele jaren later het huidige kasteel en de bijgebouwen. Heel wat belangrijke personen kwamen er op bezoek, zoals keizer Karel V, Willem de Zwijger en Margaretha van Parma.

De daaropvolgende eeuwen werd het kasteel meermaals geplunderd en gebruikt als verblijfplaats voor strijdende troepen. Hierdoor raakte het in verval. In 1830 verdween de familie de Renesse uit het kasteel: graaf Clément de Renesse-Breidbach verkocht het geheel aan burggraaf Leonard du Bus de Gisignies. Deze breidde het gehele domein uit en liet in het park een Engelse tuin aanleggen. In 1896 kwam het kasteel terug in handen van de familie de Renesse. In 1920 werd het kasteel gerenoveerd in Vlaamse neorenaissancestijl. Sinds 1982 is het kasteel beschermd als monument. In 1983 werd het eigendom van de gemeente en in 1985 kreeg Domein de Renesse vzw het beheer toevertrouwd.

Antwerpen, het legendarische Schipperskwartiermas
In de schaduw van de Sint Pauluskerk, het hoge Zeemanshuis en de MAS-toren ligt een oude havenwijk met een boeiend maritiem verleden. Enkele jaren geleden startte het stadsbestuur in dit Schipperskwartier met de geslaagde heraanleg van tal van straten en pleinen en de uitvoering van een stadsontwikkelings programma dat ook de namaakhandel en prostitutie aan banden legde. U zult deze wijk tijdens de rondleiding dan ook leren kennen als een gezellige plek met een rijke geschiedenis, een prachtig gerestaureerde parochiekerk en een beperkte prostitutiezone, zeg maar een verzorgde en verkeersvrije 'gedoogzone' voor het 'oudste beroep'. Verwacht geen erotische ontdekkingstocht, ook al maakt een korte en discrete stop bij de prostitutiezone deel uit van de wandeling door het Schipperskwartier.

Programma
08.30 Vertrek vanaf het Schoolakkerplein in Breda
09.30 Aankomst in Oostmalle bij kasteel de Renesse, aansluitend koffie en gebak
10.15 - 11.45 Bezoek kasteel de Renesse met gidsen
11.45 - 12.30 Vervoer naar St. Antonius voor de warme lunch
12.30 - 14.00 Warme lunch in "De 4 Seizoenen"
14.00 - 14.45 Vervoer naar Antwerpen
15.00 - 16.30 Rondleiding Schipperskwartier
16.30 - 18.00 Vrije tijd voor een terrasje, te winkelen of wat u maar wilt
18.00 Vertrek naar Breda
19.00 Aankomst in Breda

Aanmelding
Inschrijving geschiedt door u per e-mail of schriftelijk aan te melden bij het secretariaat. Maak tevens € 45,00 per persoon over op bankrekening NL41 RABO 0115 2687 82 t.n.v. Heemkundekring Engelbrecht van Nassau. Elk lid mag één introducé meenemen. Het aantal deelnemers is beperkt; bent u boventallig, dan krijgt u hiervan bericht en ontvangt u uw geld terug. Vermeld bij aanmelding uw naam, postcode en huisnummer.