ACTUEEL

evn2021-2actueelEngelbrecht van Nassau 2021-2

De auteur van de bekende Bredase uitgave 'De straten van Breda (1988)' is tevens de schrijver van de zeer lezenswaardige en goed gedocumenteerde artikelenreeks over de Bredase straatnamen. In dit nummer is hij toe aan deel 72 (!). Joop Bakker publiceert deel 5 van Breda in de Tweede Wereldoorlog. In dit artikel veel achtergrondinformatie over het Breda in deze donkere periode, tevens een stukje leerzame geschiedenis uit het midden van de vorige eeuw.
Daarnaast veel info en foto's over:
- Middeleeuwse literatuur in Breda
- Boekbespreking 'Het historisch Centrum van Breda onder de loep'
- Rinie Maas schrijft over Marketenster Stien Hollanders. Lees verder ...


jumbo-actueelBreda, stad van alle tijden

Door een unieke samenwerking van Jumbo en Foodmarkt Breda en de Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau is een prachtig verzamelalbum gerealiseerd, getiteld 'Breda, stad van alle tijden'. Deze uitgave neemt u in vogelvlucht mee door de tijden en wijken van Breda. Het boek is ingedeeld in acht hoofdstukken, verdeeld over aansprekende thema's en bevat tekst en veel voorgedrukte kleurenfoto's.

Het eerste hoofdstuk behandelt enkele bijzondere historische feiten; het laatste hoofdstuk geeft een vergezicht naar de toekomst van Breda. Dit naslagwerk wordt compleet na het verzamelen en vervolgens inplakken van 247 plaatjes/stickers die via boodschappen bij Jumbo gespaard en/of onderling geruild kunnen worden. Deze actie loopt tot en met 22 juni 2021.


evn2021-1actueelEngelbrecht van Nassau 2021-1

In de Bredase wijken Tuinzigt en Westerpark kan men diverse kunstwerken bewonderen; in dit nummer een vervolgverslag. Frans Gooskens bericht over 'De Spaanse griep in Breda' en Joop Bakker publiceert deel 4 over 'Breda in de Tweede Wereldoorlog'. Op zijn bekende humoristische wijze schrijft Theo Melis van Ut Kielegats Taole Instetuut over De Firrema gebr. Nus. Verder komt u artikelen en foto's tegen van o.m.
- Bestuur, redactie en werkgroep Monarch
- Nieuwe straatnamen
- Boekbespreking 'De Ginnekenmarkt 1200 - 2000'
- Kroniek van Breda Lees verder ...


evn2020-4actueelEngelbrecht van Nassau 2020-4

In dit nummer een voortzetting van de artikelenreeks 'Kunst op Straat'. Bezocht worden de Bredase wijken Tuinzigt en Westerpark. Karel Leenders vond bij zijn historisch onderzoek een aantal leuke details over de jonge jaren van Willem van Oranje; hij publiceert hierover in dit nummer. Het derde deel van 'Breda in de Tweede Wereldoorlog' wordt beschreven door Joop Bakker, en Gerard Otten beschrijft al bijna 20 jaar de Bredase straatnamen! Bovendien komt u artikelen en foto's tegen van o.m.
- Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020
- Straatnamen in relatie tot voormalige Bredase bedrijven
- Willem Binck, priester, archeoloog, heemkundige
- Kroniek van Breda Lees verder ...


markt_ginneken Ontwikkeling van de kern van Ginneken

Omstreeks 1200 was het huidige centrum niet veel meer dan een zandig wat hoger gelegen terrein aan de rivier de Mark. Op de huidige Schoolakker stonden enkele boerderijtjes. De Abdij van Thorn stichtte vanuit de bezittingen te Gilze op deze hoogte een kerkje; daar ontstond de kern van het dorp. In de zestiende eeuw moest de kerk worden uitgebouwd. Het huidige Marktplein had toen al de typische vorm van een driehoek. Na 1850 werden de laagbouw woningen verhoogd. Zo ontstond de huidige Markt, die nu een beschermd dorpsgezicht is. Presentatie direct na de Algemene Ledenvergadering 2020 door Ad Jansen op zaterdag 26 september 2020, tijd: 11.30 -12.30 uur, locatie: SCC Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5, Breda


evn2020-3actueelEngelbrecht van Nassau 2020-3

Ook het derde nummer 'Engelbrecht van Nassau' verschijnt in Coronatijd. In dit tijdschrift wordt aandacht besteed aan 'Kunst op Straat' en neemt de auteur u nogmaals mee naar kunstwerken in de Bredase wijk Haagse Beemden. Helma Raaijmakers heeft een interview met de bekende kroniekschrijver Rinie Maas die ook een bijdrage aan dit nummer levert. Joop Bakker brengt ons 80 jaar terug in de tijd met het vervolg van de nieuwe artikelenserie 'Breda in de Tweede Wereldoorlog'. Daarnaast komt u artikelen en foto's tegen van o.m.
- Het begin van het Mastbos
- Moeder en Kind
- Nieuwe straatnamen, dl 69 !
- Leidraad bij het doorzoeken van oudere nummers van dit tijdschrift in de 'Brabant Cloud' Lees verder ...


evn2020-2actueelEngelbrecht van Nassau 2020-2

Ondanks de problemen als gevolg van het Covid-19 virus, is het tweede nummer 'Engelbrecht van Nassau' van dit jaar op tijd verschenen. In dit nummer wordt opnieuw aandacht besteed aan 'Kunst op Straat'. Hierbij neemt de auteur u mee naar kunstwerken in de Bredase wijk Haagse Beemden. Trots kondigt de eindredacteur een nieuwe artikelenserie aan die dit tijdschrift de komende vijf jaar mede gestalte zal geven. In dit nummer het eerste deel. Daarnaast komt u artikelen en foto's tegen van o.m.
- Het Kapucijnenklooster in Breda
- Stadhouder Koning Willem III en zijn voorliefde voor Bredaas Bottelbier
- Nieuwe straatnamen
- Vliegtuigongeluk in Princenhage in 1937 Lees verder ...


jazzfestival Een halve eeuw 'The Hottest Place in the South'

Deze presentatie is voor onbepaalde tijd
uitgesteld als gevolg van de Corona crisis

In 1970 nam een groep jonge jazzmuzikanten vanuit de Roaring Twenties Club in Breda (RTCB) het initiatief tot het houden van een meerdaags muziekevenement. De keuze viel op het Hemelvaartweekend. De meeste concerten vonden plaats in het in 1969 geopende congres- en concertcentrum Het Turfschip maar ook Café De Graanbeurs had een prominente plaats in het programma. De eerste opening vond plaats op het Chasséveld. Dit jaar maakt Breda zich op voor de Gouden Jubileumeditie die start op donderdag 21 mei 2020. Aan de hand van foto-, film- en geluidsfragmenten over een halve eeuw Jazzfestival in Breda presenteert Jack van Elewout op donderdag 14 mei 2020, tijd: 19.30 - 22.00 uur, locatie: SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda


1910_afficheEvenementen en Stadsfeesten in de vorige eeuw

Deze presentatie is voor onbepaalde tijd
uitgesteld als gevolg van de Corona crisis

De aanwezigheid van de KMA en het garnizoen droegen meer dan een eeuw bij aan Bredase festiviteiten. Ook de bonte historie en de verbondenheid met Oranje Nassau waren goede aanleidingen voor stadsfeesten. Gedenkwaardige data rond ons koningshuis waren in de 20e eeuw aanleiding tot uitbundige feesten. Kort na de Tweede Wereldoorlog beleefde de stad het hoogtepunt van de feestcultuur: Breda Oranjestad gevolgd door 125 jaar KMA. Daarnaast kende de stad Bierfeesten, Nationale Taptoe en geniet Breda nog steeds van het Jazzfestival en Carnaval. Presentatie door Ton Hinten op donderdag 12 maart 2020, aanvang: 19.30 uur, locatie: SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda. Lees_verder ...


Engelbrecht van Nassau 2020-1

evn2020-1_actueelHet eerste nummer van de 39e jaargang bevat het zestiende, tevens laatste deel van de serie: Verheven tot de eer der straatnaamborden; straten in Breda, genoemd naar personen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Kunst op Straat en krijgt u een voorproefje van een toekomstige presentatie over voor Bredanaars herkenbare en beeldbepalende gebouwen. Bovendien komt u artikelen en foto's tegen van o.m.
- Maurits, baron van Breda
- Recensie: '400 jaar Bredase Turfvaart'
- Het online verschijnen van het Oud Archief van priorij Sint Catharinadal
- Kroniek van Breda

Lees verder ...


riool+tekstHet Oude Vest riool en de Erfgenamen

Vroeger waren de meeste woningen nauwelijks voorzien van toiletten en 'wildplassen' bestond nog niet. Als middeleeuwse vestingstad had breda nog geen rioolstelsel; de behoefte werd gedaan in een houten ton of zinken emmer en geledigd op straat of in een van de talrijke waterlopen. De gevolgen waren ziekten en epidemieën. Hierna kwamen bedrijven die de Bredase fecaliën, ofwel poep en pies, ophaalden met beertonnenwagens dat ook geen succes bleek. In 1863 startte Breda met de aanleg van een rioolstelsel waarbij stinkende grachten overkluisd werden zoals het huidige Oude Vest riool. Presentatie door Hans de Vaan op donderdag 13 februari 2020, aanvang: 19.30 uur, locatie: SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda. Lees_verder ...


ijzeren_eeuw-actueelDe Brabantse IJzeren Eeuw

In de 19e eeuw veranderde Noord Brabant langzaam van een agrarische naar een industriële samenleving. De aanvankelijk ambachtelijke huisnijverheid veranderde naar industriële productie. De infrastructuur werd verbeterd: Verharde wegen werden aangelegd, kanalen werden gegraven en de eerste trein reed. Door ontginningen veranderde Noord Brabant ingrijpend. Er was een snelle bevolkingsgroei en verbetering van de gezondheidszorg. Daarnaast verbeterden de arbeidsomstandigheden, mede door de opkomst van de sociale beweging. Presentatie door Hans van den Eeden op donderdag 23 januari 2020, aanvang: 19.30 uur, locatie: SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda.
Lees_verder ...


kathedralen-actueelDe bouw van de Grote Kerk van Breda

De Gouden Eeuw van Breda gaf aanleiding tot grote bouwkundige veranderingen in de stad. Engelbrecht van Nassau startte met de bouw van een Grote Kerk. Ongeveer 1410 bouwden ze het koor achter het oude Romaanse kerkje. Daarna werden de transepten en later het 'schip' van de Kerk gemaakt. Toen Hendrik III heer van Breda werd, was het hek van de dam. Uitbundige gotiek werd toegepast en de Kerk werd met zijbeuken en en omgang verfraaid. In 1467 stortte de Grote Toren stortte in elkaar en moest onmiddellijk worden herbouwd. Pas in 1526 was alles klaar met ommegang en kapittelzaal. Van wie was die Kerk eigenlijk? Hoe werd dit megaproject gefinancierd, waar kwamen de stenen vandaan en wat was de functie van dit giga monument voor een niet al te grote stad als Breda. Wat is de koppeling met "Het Kasteel" van Breda? Dat komt allemaal aan de orde tijdens de voordracht van Rinus Boidin op donderdag 19 december 2019, aanvang: 19.30 uur, locatie: SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda. Lees_verder ...


evn2019-4actueelEngelbrecht van Nassau 2019-4

Ook in het vierde nummer van de 38e jaargang wordt veel aandacht besteed aan KUNST OP STRAAT. Daarnaast enkele reacties van lezers en oproepen van het bestuur. Bovendien komt u artikelen en tientallen foto's tegen van o.m.
- Relatie Breda - Polen
- Dubbele familienamen
- Drie artikelen over straatnamen
- Kroniek van Breda

Lees verder ...


bredase_veertelBreda en de Abdij van Thorn

Ieder jaar in de maand februari publiceren B&W van Breda de zogeheten ‘Thoornse Marktprijs der Rogge’, een merkwaardige publicatie. Veel Bredanaars hebben geen idee wat er met deze anachronistische mededeling aan de hand is. Bovendien interesseert het waarschijnlijk weinig mensen wat de marktprijs der rogge is. Als dan de publicatie ook nog vermeldt dat de prijs is vastgesteld per oude Bredase Veertel (een korenmaat volgens afbeelding), is de belangstelling al gauw verdwenen.
Een ander wat raadselachtig iets is de straatnaamgeving in de Bredase wijk Nieuw Wolfslaar tussen IJpelaar en Bavel. We zien dat de zijstraten van de Thoornseweg namen dragen als: Guda van Rennenberg, Prinses van Polen, Gravin van Stauffen,  enz. De oplossing van deze raadsels, de achtergronden en de relatie tussen Breda en het Limburgse plaatsje Thorn komen uitvoerig aan de orde tijdens deze presentatie van Pieter Smits op donderdag 14 november 2019. Aanvang: 19.30 uur, Locatie: SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda. Lees verder ...


Engelbrecht van Nassau, Bevrijdings- en Herdenkingsnummer

Deze special wordt uitgegeven ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de bevrijding van Breda. Ook de inwoners van Breda hebben te kampen gehad met de ellende van vier en een half jaar oorlog en in die tijd maar ook nog in de tijd erna hebben diverse Bredanaars het leven gelaten als gevolg van oorlogsgeweld. In dit Herdenkings- en Bevrijdingsnummer komt u artikelen tegen van acht auteurs die ondermeer schrijven over:
- De Vlucht
- Van inval tot bevrijding, verzet en collaboratie en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
- Bredase herinneringen
- De Bredase gesneuvelden
- De "Poolse" tank Lees verder ...


dorpHet Dorp

Een ode aan het dorp van weleer! Friso Wiegersma beschreef het al in zijn fameuze lied 'Het dorp', vertolkt door Wim Sonneveld: het dorp van vroeger is niet meer. Wim Daniëls ging op zoek naar dat vroegere dorp, het dorp van vóór 1970. Hij schrijft over typische dorpsfiguren als de smid, de boer, de kleine kruidenier, maar ook over de zandweg tussen het koren door, het dorpscafé, de dorpsdrama's, de dorpspolitiek en andere typische dorpse fenomenen en aangelegenheden. Hij concludeert uiteindelijk dat het dorp niet dood is, maar dat het noodgedwongen is veranderd. Het resultaat is een prachtige biografie van het dorp van weleer en nu – een feest der herkenning voor iedere (ex-)dorpsbewoner.
Voordracht door: Wim Daniëls
Datum: zaterdag 9 november 2019
Aanvang: 20.15 uur
Locatie: Waalse Kerk, Catharinastraat 83, Breda
Kaarten à €8,00 zijn reeds te koop of te reserveren bij de Vrije Boekhandel, Veemarktstraat 40, Breda, 076-5145491

Engelbrecht van Nassau, 2019-3

Het kwartaalblad van de Bredase erfgoedvereniging is thans in zijn 38e jaargang. Dit nummer bevat artikelen en foto's van o.m.
- Kunst op Straat
- De Molenleij
- Erfgoedvisie
- Cultuurhistorische waardenkaart
- Geschiedenis van Boeimeer. Lees verder ...boschstraat121

Stadswandeling 'Historie van de Boschstraat'

Het historisch centrum van Breda kent drie z.g. inlopers, of zo u wilt, drie uiteinden: de Ginnekenstraat, de Haagdijk en de Boschstraat. Van deze straten was de Boschstraat van oudsher van aanzienlijk belang. De naam ontleent de straat aan de richting waarnaar de straat loopt: Den Bosch; tot 1822 liep de weg Breda - Den Bosch niet via Tilburg maar via Dongen. Aan de straat vindt men diverse chique panden, oorspronkelijk gebouwd door en voor de gegoede burgerij en middenstand. Lees verder ...


Engelbrecht van Nassau 2019-2

Het kwartaalblad van de Bredase erfgoedvereniging is thans in zijn 38e jaargang. De tweede uitgave van 2019 bevat artikelen en foto's van o.m.
- Instructie voor de torenwachters van Breda
- Breda en Nyeuwervaert
- Diest, de Bierstad
- Straten in Breda, genoemd naar personen
- Kroniek van Breda. Lees verder ...

evn2019-2actueel


gouda_wapen

Excursie naar Gouda

Gouda, ontstaan in de elfde eeuw bij de monding van de Gouwe in de Hollandse IJssel, werd een belangrijk handels-en nijverheidscentrum. Lakennijverheid, plateel en pijpen werden geëxporteerd. Zowel binnen als buiten het centrum ligt een netwerk aan sluizen. Op het traject dat het water door de binnenstad tussen de Hollandse IJssel en de Gouwe aflegt, ligt zelfs de langste schutsluis van Europa. In de binnenstad is een groot aantal historische en monumentale gebouwen te vinden zoals het Stadhuis en de Sint Janskerk met prachtige gebrandschilderde ramen. Lees verder ...


Achteruitkijkspiegelen

Oud-Bredanaar en autodidact Tony Dirne begon als kind met toneelspelen, maakte muziek, speelde in amusementsorkesten en leerde hoe muziekopnamen te maken. In de jaren '60 bouwde hij zijn eigen studio aan de Antiloopstraat, maakte grammofoonopnamen met orkesten, samengesteld uit o.m. The Skymasters, Metropole Orkest en maakte opnamen van de Bredase (Oude Stijl) Jazzfestivals. Ook als auteur verdiende deze duizendpoot zijn sporen: veel Bredanaars genoten in 2017 van zijn feuilleton in BN/DeStem. In zijn onlangs verschenen boek 'Achteruitkijkspiegelen' verhaalt de schrijver over Breda en zijn turbulente leven van 12 ambachten, 13 successen. Presentatie: Tony Dirne, donderdag 25 april 2019, 19.30-22.00 uur, Scc De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda. Lees verder ...

dirne


p'hage_wapen

Princenhage, van zelfstandige gemeente tot Dorp in Breda

"Aan de hand van een PowerPointpresentatie willen we Princenhage belichten. In het kort vertellen we iets over het zelfstandige Princenhage en over de ontwikkeling van Princenhage binnen Breda. We zullen het verenigingsleven belichten en vertellen hoe het komt dat Princenhage toch een eigen plaats in de stad heeft gekregen en zich met trots Dorp in Breda noemt", aldus Frans Langen. Presentatie: Frans Langen i.s.m. Kees van Oosterhout, zaterdag 13 april 2019, 11.30-12.30 uur, Gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1, Princenhage. Lees verder ...


Als het doek valt voor Machinefabriek Breda ...

De machinefabriek, vanaf 1861 gevestigd op een eiland in de Mark, verhuisde in 1929 naar een groter terrein in de Belcrum. Het bedrijf groeide, maar vanaf 1971 vonden fusies plaats die resulteerden in de overname door Rijn-Schelde-Verolme. In 1983 besloot de regering steun aan RSV te stoppen waardoor 600 MFB medewerkers hun baan dreigden te verliezen. Een bedrijfsbezetting van ruim drie maanden volgde hetgeen leidde tot een doorstart dankzij inzet van directie, werknemers en de Bredase bevolking. Presentatie: Frans van der Grinten, donderdag 14 maart 2019, 19.30 uur, Scc De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2, Breda. Lees verder ...

b&r_1882


evn2019-1

Engelbrecht van Nassau 2019-1

Het kwartaalblad van de Bredase erfgoedvereniging is thans in zijn 38e jaargang. De eerste uitgave van 2019 bevat artikelen en foto's van o.m.
- Bredase bloedverwanten van Maurits
- De kwartieren op het grafmonument van Engelbrecht II te Breda
- Nieuwe straatnamen
- Straten in Breda, genoemd naar personen
- Algemene Ledenvergadering 2019
- Kroniek van Breda. Lees verder ...

Leven en Werk van Paul Windhausen

Hij was telg uit een Roermondse kunstenaarsfamilie. Na zijn kunstnijverheidsopleiding werd hij in 1929 tekenleraar aan het OLV Breda. Daarnaast schilderde hij landschappen en portretten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde hij een groep verzetsmensen die bij de Vloeiweide een radiopost bediende. Kort voor de bevrijding werd deze post door de Duitsers ontdekt . Na een Duitse overval op deze radiopost werden Windhausen, samen met de meeste medewerkers geëxecuteerd. Presentatie: Anton Joosen, donderdag 14 februari 2019, aanvang 19.30 uur, Scc De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda. Lees verder ...

windhausen_01

uurwerk

De Grote Toren van Breda

Het was een gigantische onderneming: vanaf 1468 werd ruim veertig jaar continu gewerkt aan de bouw van de toren. In de PowerPoint-lezing 'De Grote Toren van Breda' geeft stadsgids Jan Korebrits informatie over de bouwgeschiedenis, vergelijkt het Bredase 'beeldmerk bij uitstek' met andere torens en gaat in op de vele praktische functies van het gebouw door de eeuwen heen. Na de pauze neemt hij ons mee op een virtuele torenbeklimming van de basis naar de top. Donderdag 17 januari 2019, 19.30 uur, Scc De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2, Breda. Lees verder ...

Engelbrecht van Nassau 2018-4

De vierde uitgave van jaargang 37 is een jubileumnummer ivm. het 65-jarig bestaan van de gelijknamige erfgoedvereniging en is tevens een themanummer, gewijd aan Philips Willem van Oranje-Nassau. De uitgave, geïllustreerd met tientallen kleurenfoto's, bevat artikelen over o.m.
- Zijn afkomst, de beginjaren en de ontvoering uit Leuven
- Zijn leven in Spanje en de terugkeer naar de Nederlanden
- De Unie van Oranjesteden
- Zijn betekenis voor de Baronie en het straatnamenbeeld van Breda
- De kroniek van Breda en de ledenactiviteiten januari t/m maart 2019 Lees verder ...

evn2018-4actueel

philips_willem_actueel

Philips Willem; een vergeten Oranjetelg

400 Jaar geleden overleed Philips Willem van Oranje, de oudste zoon van Willem van Oranje en Anna van Egmond. Door problemen tussen Willem van Oranje en de Spaanse koning Philips II werd Philips Willem gegijzeld. Na een langdurige ballingschap in Spanje werd Philips Willem in 1609 plechtig ingehaald, gehuldigd als heer van Breda en herenigd met zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik. Onder hun leiding werd Breda een van de belangrijkste residentiesteden van de Nederlanden. Presentatie: Boudewijn van de Calseijde, donderdag 8 november 2018, 19.30 uur, SCC De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2, Breda. Lees verder ...

Het Protestantisme in Breda

Vorig jaar werd herdacht dat Maarten Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen publiceerde. Daarmee ontketende hij een van de grootste revoluties in de geschiedenis van de kerk. Kort na Luthers' optreden verschenen ook in Breda de eerste aanhangers van de 'nieuwe leer'. Dit was voor Breda een periode waarin dan weer de katholieken en dan weer de protestanten het in Breda voor het zeggen hadden. Presentatie: Pieter Smits, woensdag 17 oktober 2018, 19.30 uur, Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda. Lees verder ...

grote_kerk_actueel

evn2018-3actueel

Engelbrecht van Nassau 2018-3

Twee en zeventig bladzijden telt de derde uitgave van jaargang 37 van het kwartaalblad van de Bredase erfgoedvereniging. Het tijdschrift bevat artikelen en foto's van o.m.
- Sint Annakapel 500 jaar
- TV programma 'Goud van Brabant'
- Postzegelvereniging Breda 125 jaar
- Herberg Het Roode Hert 500 jaar
- Ledenactiviteiten sept. t/m nov. 2018 Lees verder ...


Bredase Kermis- en Circusnostalgie

Breda kende van oudsher een voor- en een najaarskermis maar vanaf 1907 bleef alleen de najaarskermis in oktober over. Op Kloosterplein, Oude Vest en Grote Markt waren de attracties opgesteld en stond een circus op Markendaalseweg of Gasthuisvelden. Na 1964 verhuisden kermis en circus naar het Chasséveld. Sinds enkele jaren heeft Breda zijn tweede kermis terug: een familiekermis in het centrum van de stad. Presentatie: William van Heerden, woensdag 26 september 2018, 19.30 uur in Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda. Lees verder ...

kloosterpln-actueel

evn2018-2actueel

Engelbrecht van Nassau 2018-2

De tweede uitgave van jaargang 37 van het kwartaalblad van de Bredase erfgoedvereniging is eind mei 2018 verschenen. Het tijdschrift bevat artikelen en foto's van o.m.
- Heemkunde in Breda en Brabant tijdens WO II
- Eigenarengeschiedenis boerderij Pasbaan 15
- Zingen in Breda
- Nieuwe straatnamen
- Kroniek van Breda Lees verder ...

Stadswandeling 'Op de Haagdijk'

De Haagdijk is een van de oudste straten van Breda en één van de drie inlopers of einden van de historische binnenstad. Een winkelstraat met bruine café’s en vooral veel speciaalzaken. Tientallen unieke uithangtekens aan gevels vertellen iets over de historie. De wandeling brengt ons naar het voormalig Kapucijnenklooster voor een pauze met koffie/thee en appelgebak. Uw all-in bijdrage aan deze wandeling bedraagt slechts E 4,00. Gidsen zijn Evert Klomp en Jan Joosen, woensdag 6 juni 2018, 19.00 - 21.30 uur, hoek Haagdijk-Markendaalseweg. Lees verder ...

haagdijk-actueel

naarden_actueel

Excursie naar Haarzuilens en Naarden

De jaarlijkse excursie van Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau gaat in 2018 naar Kasteel De Haar in Haarzuilens en de Vestingstad Naarden. Het in 1890 vervallen kasteel werd onder leiding van architect Cuypers tot een kunstwerk herbouwd. De Vestingstad Naarden dateert uit 1350. Het stadje had een Zuiderzeehaven en werd in de 16e eeuw onderdeel van De Hollandse Waterlinie. Datum: zaterdag 26 mei 2018. De excursie is volgeboekt; inschrijven is niet meer mogelijk. Lees verder ...

Teteringen in de loop der eeuwen

Eind 18e eeuw had Teteringen ca. 1000 inwoners die voornamelijk leefden van landbouw en veeteelt. Het oorspronkelijke kerkdorp bezit veel monumenten zoals de fraaie St. Willibrorduskerk uit 1927, de voormalige pastorie uit 1843, enkele landgoederen, veldkapellen en diverse historische (langgevel)boerderijen al dan niet met Vlaamse schuur en/of bakhuis. E.e.a wordt gepresenteerd door Jos Verdaasdonk op zaterdag 21 april 2018, 11.30 - 12.30 uur, De Dorpsherberg, Willem Alexanderplein 4, Teteringen. Lees verder ...

teteringen-actueel


evn2018-1actueel

Engelbrecht van Nassau 2018-1

De eerste uitgave 'Engelbrecht van Nassau' van dit jaar is thans verschenen. Het kwartaalblad van de Bredase Erfgoedvereniging van maart 2018 bevat artikelen en foto's van o.m.
- Heemkunde in oorlogstijd
- Zingen in Breda
- Straten in Breda genoemd naar personen
- Kroniek van Breda
Lees verder...


Geschiedenis Bredase wijkverpleging

Tot begin 19e eeuw was er nauwelijks sprake van goede gezondheidszorg. Veel zieken werden thuis verzorgd door familieleden en de woonomstandigheden, zeker van arme stadgenoten, waren vaak niet ideaal voor genezing. Eind 19e eeuw begonnen de zrs. Franciscanessen van de H. Elisabeth met deze belangrijke taak: de Bredase wijkverpleging. E.e.a wordt gepresenteerd door Ton Hinten op woensdag 28 maart 2018, 19.30 - 22.00 uur, Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda.. Lees verder ...

embleem_francisc


tinpackers-actueel

Na gedane arbeid is het goed feesten

Na de ontmanteling van de Bredase vestingwerken vestigden zich diverse bedrijven op de vrijgekomen vestinggrond en stond de stad aan het begin van de industriële revolutie die veel arbeidsplaatsen opleverde. Voor ontspanning ontstonden bedrijfsorkesten, -ensembles en -koren, gevormd door werknemers. Bijna alle grote bedrijven hadden zo'n gezelschap. Een terugblik op deze amusementsorkesten wordt gepresenteerd door Jack van Elewout m.m.v. Ans Heemskerk - piano - op woensdag 21 februari 2018, 19.30 - 22.00 uur, Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda.. Lees verder ...


De Geschiedenis van de B.B.A.

Het streekvervoer in Noord Brabant werd tot 1934 verzorgd door zes tramwegmaatschappijen. Na WO1 werd de concurrentie van het wegverkeer groter en dwong de Rijksoverheid de tramweg maatschappijen tot samenwerking en fusie. Dit leidde tot de oprichting van de N.V. B.B.A. De B.B.A. bus is thans uit het straatbeeld verdwenen. Een terugblik op de B.B.A. geschiedenis wordt gepresenteerd door dhr. Jan Vrijs op woensdag 17 januari 2018, 19.30 - 22.00 uur, Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda.. Lees verder ...

bba_tours