ACTUEEL


De Geschiedenis van de B.B.A.

Het streekvervoer in Noord Brabant werd tot 1934 verzorgd door zes tramwegmaatschappijen. Na WO1 werd de concurrentie van het wegverkeer groter en dwong de Rijksoverheid de tramweg maatschappijen tot samenwerking en fusie. Dit leidde tot de oprichting van de N.V. B.B.A. De B.B.A. bus is thans uit het straatbeeld verdwenen. Een terugblik op de B.B.A. geschiedenis wordt gepresenteerd door dhr. Jan Vrijs op woensdag 17 januari 2018, 19.30 - 22.00 uur, Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda.. Lees verder ...

bba_tours


evn2017-4actueel

Engelbrecht van Nassau 2017-4

De vierde uitgave 'Engelbrecht van Nassau' van dit jaar is thans verschenen. Het kwartaalblad van de Bredase Erfgoedvereniging van december 2017 bevat artikelen en foto's van o.m.
- De Vrede van Breda
- De cholera-epidemie van 1866
- Straten in Breda genoemd naar personen
- Kroniek van Breda
Lees verder...


Begijnhof Breda, 750 jaar

In 1267 schonk de heer van Breda grond aan de Bredase begijnengemeenschap voor de ontwikkeling van een eigen begijnhof. Het hof lag aanvankelijk bij het Kasteelplein maar werd in 1535 verplaatst naar een perceel ten oosten van het Valkenberg. Dit jaar bestaat het 'Begijnhof Breda' 750 jaar. Het is de op één na oudste rechtspersoon van Nederland. Alle reden voor een inleiding over deze bijzondere instelling door dhr. Martin Rasenberg op woensdag 18 oktober 2017, 19.30 - 22.00 uur, Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda.. Lees verder ...

begijnhofkapel


paleografie02

Cursus Oud-Schrift 2017/2018

Op 29 september 2017 start Stadsarchief Breda met een cursus paleografie voor beginners t.b.v. amateurhistorici, genealogen en andere geïnteresseerden. Deelnemers leren lezen en begrijpen van handgeschreven documenten uit de 15e - 18e eeuw. De lokaalhistorische aspecten van de te behandelen teksten krijgen de nodige aandacht. De 12 lessen worden éénmaal per 14 dagen vanaf 29 september 2017 gegeven op vrijdag van 15.00 - 16.30 uur. Cursusplaats: Stadsarchief Breda, Parade 10, 4811 DZ Breda. Aantal deelnemers: maximaal 15. Docent: H.D. Wessels. Cursuskosten: E 85,00 inclusief lesboek, koffie/thee. Inschrijven mogelijk tot 14 sept. 2017 via info@stadsarchiefbreda.nl


Erfgoed en Genealogie

De afdeling West Noord-Brabant van de Nederlandse Genealogische Vereniging bestaat dit jaar 60 jaar en vanwege dat jubileum organiseert deze afdeling tesamen met Stadsarchief Breda een themamiddag over erfgoed en genealogie op zaterdag 23 september 2017, 13.00 - 17.00 uur, locatie Stadsarchief Breda, Parade 10, Breda. Sprekers zijn Boudewijn van de Calseijde (Stg. Historische Verzameling K.M.A.), Martin Rasenberg (Begijnhof Breda) en Jac. A.M. Snijders (vz. Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau). Lees verder ...

ngv


justinus01

'Bastaard van Oranje'

Medio september 2017 verschijnt een boek over Justinus van Nassau, getiteld 'Bastaard van Oranje'. Deze buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje studeerde als eerste Nassautelg aan de universiteit van Leiden en was op militair gebied actief tijdens de 1e helft van de 80-jarige oorlog. Naar aanleiding hiervan organiseert de Vrije Boekhandel i.s.m. Stg. Breda Nassaustad een lezing op vrijdag 22 september 2017, 20.15 uur, Waalse Kerk, Catharinastraat. Spreker, tevens auteur, is dr. Adri P. van Vliet. Toegangskaarten à E 8,00 zijn verkrijgbaar bij de Vrije Boekhandel, Veemarktstraat, Breda. Lees verder ...


Engelbrecht van Nassau 2017-3

'Engelbrecht van Nassau', het kwartaalblad van de Bredase Erfgoedvereniging is thans in zijn 36e jaargang. De uitgave van september 2017 bevat artikelen en foto's van o.m.
- De Vrede van Breda
- Nieuwe straatnamen
- Mencia de Mendoza, de Spaanse gravin van Nassau
- Verheven tot de eer der straatnaamborden; straten in Breda genoemd naar personen
- Kroniek van Breda
Lees verder...

evn2017-3actueel


gerechtsgebouw-actueel

Strafrechtspraak in en rond Breda

De tijd dat in de hal van het stadhuis, waar een vierschaar was ingericht, recht werd gesproken en op de Grote Markt vonnissen werden voltrokken, ligt ver achter ons. In 1893 werd gerechtsgebouw Kloosterlaan geopend. Dit bleek medio 20e eeuw te klein, waarna in 1968 gerechtsgebouw Sluissingel werd betrokken. Hoe en waar in Breda recht werd gesproken en vonnissen werden voltrokken, hoort en ziet u tijdens de presentatie door Cees Kleij op 20 sept. 2017, 19.30 - 22.00 uur in Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda. Lees verder ...

Stadswandeling in het kader van de Vrede van Breda

De 2e Engels-Nederlandse Oorlog ging over aanspraken op de koloniën, handelsbelangen en de Akte van Navigatie. In het verloop van de oorlog bleken beide partijen tegen elkaar opgewassen, zodat men in 1667 besloot tot een vredesconferentie in Breda. De deelnemers werden tijdelijk gehuisvest in verschillende (hof)huizen in Breda. De wandeling voert langs de panden waar de delegaties werden ondergebracht en wordt afgesloten in de zaal van het kasteel waar het slotdocument werd ondertekend. Vrijdag 30 juni 2017, 18.45 uur, Nieuwe Veste, Molenstraat, Breda. Lees verder ...

vrede breda


evn2017-1actueel

Engelbrecht van Nassau 2017-2

'Engelbrecht van Nassau' is de naam van het fraai uitgevoerde kwartaalblad van de Bredase heemkunde-kring. Van het tijdschrift zijn thans 35 jaargangen verschenen. De uitgave van juni 2017 bevat artikelen en foto's van o.m.
- De Vrede van Breda
- Begijnhof 750 jaar
- Nieuwe waternamen? dl 3
- Boekbespreking 'Idolen en iconen. Het NAC boek, 62 verhalen'
- Kroniek van Breda. Lees verder...

Excursie naar Hemiksem en Sint-Niklaas (B)

De jaarlijkse excursie van Heemkundekring Engelbrecht van Nassau gaat dit keer naar de Sint Bernardus abdij in Hemiksem. Deze voormalige abdij van de cisterciënzer monniken kent een bewogen maar rijke geschiedenis; hier worden twee musea bezocht. Na de warme lunch in de abdij gaan de deelnemers met de bus naar Sint-Niklaas waar tijdens een historische wandeling o.l.v. gidsen een bezoek wordt gebracht aan o.m. het stadhuis. Datum: zaterdag 20 mei 2017. De excursie is thans volgeboekt; inschrijven is niet meer mogelijk. De bus vertrekt om 08.30 uur vanaf het Schoolakkerplein in Breda. Lees verder ...

st niklaas-actueel


sacramentskerk-actueel

De Sacramentskerk,
opkomst en ondergang van het Rijke Roomse Leven

De kerk werd gebouwd in de jaren'20 in de toen nieuwe villawijk aan de Zandberglaan, Breda. Bouwpastoor Van Meel realiseerde m.m.v. Benedictinessen in deze kerk de Altijddurende Aanbidding en vanaf 1930 het jaarlijkse ziekentriduüm. Rondom deze kerk verschenen pastorie, scholen, kloosters en parochiehuis. Spreker drs. Jan Brouwers zal op zaterdag 29 april 2017, 11.30 - 12.30 uur in Gemeenschapshuis De Zandberg, Zandberglaan ingaan op de speciale positie van deze kerk: het spirituele centrum van het bisdom Breda. Lees verder ...

Engelbrecht van Nassau 2017-1

Het fraai uitgevoerde kwartaalblad van de Bredase heemkundekring is thans in zijn 36e jaargang. De meest recente uitgave is van maart 2017 en bevat artikelen en foto's van o.m.
- De Vrede van Breda
- Nieuwe straat- en nieuwe waternamen
- Begijnen: Godgewijde maagden of god-gewaagde meiden?
- De Emmausbeweging in breder perspectief
- Kroniek van Breda.
Lees verder...

evn2017-1actueel

gouden poort

Genezing of Hulp? Daar waren (zijn) heiligen voor

In de eerste helft van de vorige eeuw kwamen gelovigen naar Dorst voor genezing of om gespaard te blijven van ziekten. Jonge meisjes trokken naar Molenschot naar St. Anneke voor een manneke en in Chaam zorgde de heilige Antonius Abt ervoor dat het vee gespaard bleef van besmettelijke ziekten. Wat resteert van die bedevaarten? Op 8 maart 2017 vanaf 19.30 uur spreekt Toon van Miert over leven en werk van deze heiligen en over de bedevaarten in de omgeving van Breda en hoe zij in de kunst zijn afgebeeld. Locatie: Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda. Lees verder ...

De Catechisten van Breda

Eerste helft vorige eeuw... de Bredase priester Frans Frencken maakte zich zorgen over de morele gevaren van fabrieksarbeid door meisjes. Daartoe nodigde hij, met succes, deze meisjes uit om hun meegebrachte lunch te komen eten in schaftlokalen die hij, m.m.v. bedrijfsdirecties had opgezet. Er werden ontwikkelingslessen gegeven; hij vormde religieuze kerngroepen en voor leiding en apostolaatswerk stichtte hij de Vereniging van Catechisten. Zij kreeg een eigen tehuis en voor het werk huurde Pius X-stichting kasteel Bouvigne. E.e.a wordt gepresenteerd door Ton Hinten op 22 februari 2017 vanaf 19.30 uur in Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda. Lees verder...

mariabeeld bouvigne

tradities

Gebruiken en Tradities

Carnaval en het Zundertse bloemencorso zijn voorbeelden van tradities uit onze regio. Tradities zijn belangrijk; wie we zijn, kun je zien aan wat we doen. Vaste gewoontes maken het leven wat makkelijker. Tradities maken het leven zinvol. Er zijn zoveel Brabantse tradities, dat we meedoen zonder het zelf te beseffen. De belangrijkste en meest aansprekende tradities dicht bij huis worden besproken en krijgt u te zien tijdens de presentatie door Jan Franken op woensdag 18 januari 2017 om 19.30 uur in Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda. Lees verder ...